KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Susietas įrašas ‘Jėzus Kristus’

Evangelijos skelbimas ir veiksmingasis pašaukimas

Jėzaus Kristaus vienatinumas

Kapinės – dar ne pabaiga

Ar Dievas sąmojingas?

…tik geras reginys (?)

Kas gali būti išgelbėtas?

Jėzaus paveikslas islame

Jėzus priešais kamerą

Teologai ir poetai, tikintieji ir eretikai, filosofai ir pašaipūnai apie Jėzų Kristų

Emanuelis Kristus tikėjimo išpažinimuoseTeisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).