KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Susietas įrašas ‘Popiežius’

Popiežius kviečia krikščionis į „misionierišką žygį“

Popiežiui patinka prieštaringai vertinamas Melo Gibsono filmas

Viso pasaulio krikščionys pagerbia popiežių Joną Paulių II

Ratzingeris padavė Taizė įkūrėjui Schutzui komuniją

Skirtinga reakcija į popiežiaus Benedikto XVI išrinkimą

Staigmena: popiežius sveikina prancūzų protestantus

Popiežius Benediktas: Evangelizacija būtina

Tikrasis imperatorius yra popiežiusTeisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).