KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Susietas įrašas ‘Blogis’

Biblija apie blogio problemą

Nugalabykite juos visus!

Šėtono akcijos

Gėrio ir blogio kilmės samprata

Blogio ir kančios problemaTeisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).