KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

1996/2


M. Lutheris ir pedagogika

Išnykstanti vaikystė

Nūdien aktualus Bažnyčios tėvas

Ar būtina sutuoktiniams gyventi kartu?

Prarasto tėvo beieškant

Lietuvos šeima: dabartis ir ateitis

Kalbėtis ir suprasti

Biomedicinos technologija krikščioniškosios etikos požiūriu

Dievo ir žmogaus autoritetas

Šeima – trejybiškumo atvaizdasTeisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).