KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

1998/1


XX amžiaus pranašas ir jo Evangelija

Meilės drama Šiaurės Atlante

Europos gimimas

Malonės vaistas

Tiesos ieškojimas

Svarbesnieji Bažnyčios istorijos įvykiai

Lietuvos evangelikai liuteronai

Pagonių naikinimas ir neapykanta žydams

Evangelizacijos proskyna

Augustinas ir PelagijusTeisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).