KRIKŠČIONIŠKAS ŽURNALAS APIE DIEVĄ IR JO PASAULĮ

Susietas įrašas ‘Amerika’

Nauji nekatalikiškų Bažnyčių suvaržymai Peru

„Mes jūsų (dar) nenorime”

Amerikos kryžiaus žygis

ScientologijaTeisusis klestės kaip palmė, augs kaip Libano kedras (Psalmė 92,12).